06 15 04 23 77 info@laeveninfra.nl

Riolering

Laeven Infra b.v. heeft ruime ervaring met de aanleg en complete levering van duurzame rioleringen, hemelwaterafvoeren en drainages.

Behalve de aanleg van nieuwe rioleringen, waarbij u moet denken aan werkzaamheden met betrekking tot vuilwaterafvoer, hemelwaterafvoer en huisaansluitingen, helpen wij u ook graag bij problemen met uw eigen (verouderde) riolering.

Bij de uitvoering van deze en alle verder voorkomende drainagewerkzaamheden maken wij gebruik van de modernste technieken.

Infiltratievoorzieningen

Regenwater via het (gemengd) rioolstelsel afvoeren is niet meer toegestaan. Laeven Infra b.v. past hiervoor speciale infiltratievoorzieningen toe. Het hemelwater wordt in een ondergronds opslagsysteem verzameld om het van daaruit te infiltreren in de bodem, zodat het op deze wijze wordt gezuiverd.