06 15 04 23 77 info@laeveninfra.nl

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Laeven Infra b.v. van dag één hoog in het vaandel. Dit is niet alleen terug te voeren in onze manier van werken, maar dit uit zich met name ook in de materialen die wij gebruiken voor projecten.

ISO9001

Om deze kwaliteit kracht bij te zetten, beschikken wij over het ISO 9001-certificaat. ISO 9001

 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement-systeem.

VCA

Behalve het ISO-certificaat beschikt Laeven Infra tevens over het VCA-certificaat.
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De VCA-checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA-certificering meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee de organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

BB Leerbedrijf

Daar Laeven Infra b.v. het belangrijk acht dat kwaliteit binnen de sector en met name binnen de organisatie gehandhaafd blijft, zijn wij erkend leerbedrijf van Fundeon. Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Bij Laeven Infra b.v. leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen wij er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

  

Belangrijke documenten. Download deze door erop te klikken.