06 15 04 23 77 info@laeveninfra.nl

Grondwerk

Niet alleen is grondwerk belangrijk als basis voor goede straten of parkeerterreinen. Ook het graven van sleuven voor rioleringen en grondwerk voor asfalteringen, drainages en bestratingen is vakwerk en dient met de grootste zorgvuldigheid en kennis te worden uitgevoerd. Laeven Infra b.v. staat hiervoor garant.

Vervolgens zorgen wij voor de aanvoer en verwerking van het benodigde zand, puin of zand/cement. Uiteraard zorgen wij bij afgravingen ook voor de afvoer van grond.

Verder voeren wij grondwerkzaamheden uit als het graven van sleuven voor leidingen en kabels, het ontgraven van vijvers, zwembaden en funderingen en het ophogen van terreinen.